ГОДИШЕН ОТЧЕТ

2020: Година на солидарност, партньорства, доверие и емпатия

Виж повече

НАШАТА
ЦЕЛ

е да предоставяме ефикасни и
достъпни лекарства чрез постоянни
иновации и устойчиво развитие.

Писмо до
Акционерите

Стабилните взаимоотношения на Групата със служителите, партньорите и инвеститорите, местните общности и власт, изграждани във времето с голямо внимание и грижа, помогнаха изключително много за запазването на пазарните позиции на компаниите, на работните места и ни дадоха възможност да сме максимално полезни на обществото във време на криза.

Прочети още

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Група Софарма

През 2020 година Група Софарма регистрира 12.3% ръст на приходите от продажби

1438826

(+12.3%)

BGN ‘000 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

45800

(-23.3%)

BGN ‘000 ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА

92433

(-10.9%)

BGN ‘000 EBITDA

25280

(-70.0%)

BGN ‘000 НЕТНА ПЕЧАЛБА

Софарма АД

През 2020 година си поставихме дългосрочни цели в сферата на устойчивото развитие и намаляване на отпечатъка върху околната среда

206737

(-10.38%)

BGN ‘000 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

32823

(-28.70%)

BGN ‘000 ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА

51053

(-20.71%)

BGN ‘000 EBITDA

28664

(-29.02%)

BGN ‘000 НЕТНА ПЕЧАЛБА

Ключови финансови индикатори
Група Софарма

BGN '000 2020 2019 2018
Приходи от продажби 1 438 826 1 281 587 1 179 143
EBITDA 92 433 103 696 72 278
Оперативна печалба 45 800 59 692 39 143
Нетна печалба 25 280 84 359 30 637
EBITDA/Приходи от продажби 6.4% 8.1% 6.1%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 3.2% 4.7% 3.3%
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 4.30x 4.68x 4.15x
Привлечен капитал/собствен капитал 1.19 1.04 0.99

“Софарма” АД

BGN '000 2020 2019 2018
Приходи от продажби 206 737 230 691 212 418
EBITDA 51 053 64 385 45 212
Оперативна печалба 32 823 46 038 27 798
Нетна печалба 28 664 40 382 33 298
EBITDA/Приходи от продажби 24.7% 27.9% 21.3%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 15.9% 20.0% 13.1%
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 1.5x 1.7x 1.6x
Привлечен капитал/собствен капитал 0.21 0.30 0.24

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО СЕГМЕНТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ПОРТФОЛИО НА ПРОДУКТИТЕ ПО ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРУПИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Околна среда, социална дейност и управление

За да гарантира осъществяването на мисията си, Група Софарма непрекъснато инвестира в производството - нови технологии, научни изследвания и проучвания; в повишаване на ефективността на дистрибуцията; в поддържане на активен и ефективен диалог с всички участници в системата на здравеопазването; в участие в значими проекти и програми, свръзани с развитието на обществото и в опазване на околната среда.

5163

Брой служители през 2019

741

Дарения през 2019

BGN '000

5803

Брой служители през 2020

962

Дарения през 2020

BGN '000

Околна среда, социална дейност и управление

993061

Приходи от продажба на стоки през 2019

BGN ‘000 (+7.0%)

288526

Приходи от продажба на готова продукция през 2019

BGN ‘000 (+15.0%)

1168870

Приходи от продажбa на стоки през 2020

BGN ‘000 (+18.0%)

269956

Приходи от продажба на готова продукция през 2020

BGN ‘000 (-6.0%)

Околна среда, социална дейност и управление

7.2%

От приходите от продажба на готова продукция през 2019

Cуровини и материали

5.3%

От приходите от продажба на готова продукция през 2020

Cуровини и материали

Yправленски екип

63%

Жени

37%

Мъже

Профил и
стратегия
НА ДРУЖЕСТВОТО

Утвърден фармацевтичен производител и надежден партньор
с близо 90 годишна история

ЦЕННОСТИ И
ВЛИЯНИЕ

Нашите ценности

КРАТЪК ПРЕГЛЕД
НА 2020 г.

“СОФАРМА” АД
НА ФОНДОВАТА
БОРСА

ЦЕНТЪР ЗА
ИЗТЕГЛЯНИЯ